آزمایشگاه

وجود آزمایشگاه تخصصی، باکیفیت و دارای تجهیزات، از مزیت های اصلی مجتمع آموزشی ثامن نور توس است.

درباره ی دپارتمان آزمایشگاه

وجود آزمایشگاه تخصصی، باکیفیت و دارای تجهیزات، از مزیت های اصلی هر آموزشگاه و مدرسه ای است.مجتمع آموزشی ثامن نور توس مشهد از این بابت، خدا را شاکر است و به خود می بالد که در رشته های فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی از آزمایشگاه های تخصصی بهره مند است و به آموزه ها و نظریه های آموزش داده شده در کتاب های درسی، بسنده نمی کند. گفتنی است، همه ی این آزمایشگاه ها با حضور «کارشناس متخصص»، برای فرزندان مان قابل استفاده و بهرهبرداری هستند

گالری