«حال خوب» / مشاوره تخصصی

مشاوره های گوناگون برای دانش آموزان، خانواده ها و نیز کادر آموزشی و اجرایی توسط  ۵ مشاور باتجربه و حاضر در مجتمع آموزشی ثامن نور توس

درباره ی دپارتمان «حال خوب»

نیک بختانه رویکرد به مشاوره های ذهنی، فردی، تحصیلی و خانوادگی در مدارس کشورمان، امری جدی انگاشته می شود. مجتمع آموزشی ثامن نور توس، نزدیک به ۲دهه است که در راستای ساماندهی مشاوره های گوناگون برای دانش آموزان، خانواده ها و نیز کادر آموزشی و اجرایی، کارشناسان باتجربه و اهل فن را به کار گرفته و برنامه های تخصصی و حرفه ای تدوین و مصوب و اجرایی کرده است. گواه درستی این سخن، حضور همزمان و فعال ۵مشاور باتجربه در مجتمع آموزشی ثامن نور توس است. هسته های مشاوره راه اندازی شده اند که در زیرمجموعه های بالینی، تحصیلی، خانوادگی و مذهبی به مادران و پدران، خانواده ها و دانش آموزان خدمت رسانی تخصصی دارند. گفتنی است، پایبندی به اصل «محرمانگی» و پایبندی به فاش نشدن «اسرار» فرزندان و خانواده ها، یک رویکرد و تاکید بسیار جدی و خدشه ناپذیر در بحث مشاوره در مجتمع آموزشی ثامن نور توس است و هر دانش آموز و مادر یا پدر وی_بصورت جداگانه و مستقل_ خدمات مشاوره می گیرند

گالری