فرهنگ و هنر

آموزش تخصصی نقاشی، گرافیک، نمایش و کتابخوانیو سایر رشته های هنری جهت پرورش خلاقیت و رشد خودباوری در دانش آموزان

درباره ی دپارتمان فرهنگ و هنر

امروزه کیست که نداند، هنر چه نقش والا و ارزنده ای در پرورش روحی فرزندان مان و همچنین در آشنایی ایشان با روحیه ی جمعی و کار گروهی دارد. هنرهای فردی نیز نقش فرد را در جمع پر رنگ می کند و به فراگیران «اعتماد به نفس» می بخشد. نقاشی، گرافیک، نمایش و کتابخوانی، از رشته های هنری هستند که با انگیزه پرورش خلاقیت و رشد خودباوری در فرزندان مان _بصورت تخصصی_ آموزش داده می شود

گالری